Met bewustzijn bouwen wij samen aan een nieuwe samenleving

LOGO De Verbinding-1

SAMENKOMEN. Voor iedereen toegankelijk, laagdrempelig, betaalbaar en vooral gemoedelijke,  pragmatische bewustwording

ACTIVITEITEN

Meer dan 25 droomkringen ofwel activiteiten. Met enthousiaste deelnemers. Ontmoet hier gelijkgestemden, die zich direct open stellen voor jou. Bij de Verbinding wordt je onmiddellijk in het hart gesloten. Daar sta jij als mens centraal 


BOUWEN AAN EEN NIEUWE AARDE

Al ruim 11 jaar ervaring in Brabant, sinds 2 jaar ook actief in Z-Limburg. Bewustwording doen we samen. Vooral in deze tijd hoogst noodzakelijk. Met bewuste mensen is alles mogelijk.

Besef goed wie JIJ bent en wat je doet.

LOGO De Verbinding-1

Activiteiten ofwel droomkringen

01

ALGEMEEN


Allereerst:

-Wij erkennen onze innerlijke autoriteit: De scheppingsbron die in ons woont. In Corona tijd houden we rekening met mensen die de uiterlijke autoriteit erkennen.

-De Stichting kent geen winstoogmerk. Haar gegevens zijn:

Stichting de Verbinding te(Nederland).

KvK registratie: 20119025

Willem Alexanderhof 7. 49Raamsdonksveer

IBAN: NL73INGB 0004 2439 11    BIC: INGBNL2A 

-Heeft u fijne ervaringen of inzichten gehad die uw leven positief beinvloeden, denk dan aan een vrijwillige bijdrage of een legaat in uw testament.

-Wilt u deelnemer worden, hetgeen meer is dan een incidentele bezoek(st)er dan kunt u dit kenbaar maken en wordt u (zonder enige ballotage) opgenomen als iemand die wil mee organiseren, die in evenwicht wil delen en geven. Dat betekent dat u er regelmatig bent (bijzondere omstandignheden voorbehouden uiteraard).

-SAMENKOMEN IS belangrijk, nu meer dan ooit

-Belangrijke chatfuncties zijn de Whatsapps en de Facebookpagina De-Verbinding.nu met vele honderden bezoekers.

-De energie is altijd hoog; een warm bad. Ieder mag zijn wie zij / hij is.

-De Verbinding kent een relatief groot aantal mannelijke deelnemers.

-Tijdens bijeenkomsten kunnen mensen soms geraakt worden in een persoonlijk stuk. Wij hebben als mens de neging dat iemand te verwijten. Essentieel is dat wij dat direct met de ander bespreken. Nooit via een ander gaan klagen maar altijd open en rechtstreeks.


Onze droomkringen (lees deelnemers) bepalen zelf welke activiteiten er plaats vinden. Iemand heeft een idee/ wens. en deelt dit met anderen. Op dat moment is het idee van allen geworden en kan iedereen aansluiten om het gestalte te geven. Bijv. laten we iemand uitnodigen oor een lezing. De groep zoekt een ruimte, organiseer alle verdere aspercten en nodigt iedereen uit. Is er ondersteuning nodig voor bijv. ervaring, financiering of contracten dan staat het coordinatieteam (CT) klaar. Vooralsnog vooral in Brabant en Limburg. Natuurlijk staan wij open voor initiatieven van deelnemers in andere provincies. Entree  is vaak 2-5 Euro. Soms meer afhankelijk van de extra te maken kosten


Kom als je je niet zo lekker voelt. Je krijgt juist energie.

08

DROOMKRING LICHTCIRKEL


Samen met de enorm grote groep Parallel SAMEN ZIJN in Limburg organiseren we elke maand een samenkomst in de Lichtkring in Stilte. Een soort wellness douche waarin vermogens worden geactiveerd die we altijd al hadden. Ook in Brabant hebben we zo'n lichtcirkel.

Zie voor meer info Algemeen en de Planning

11

DROOMKRING SAMEN ONDER EEN DAK

Praten over spirituele zaken is een ding maar samen in een kleine acommodatie met vrijwel geen privacy is in on ze tijd een uitdaging. En die gingen we aan. Eerst in een noordfrans dorpje bij Sedan. Later op het landgoed Cortils. Weer later in een huis nabij Taizé Frankrijk. 

Met dankbaarheid kijken we telkens terug. Zie voor meer info Algemeen en de Planning

14

DROOMKRING CREATIEF


Door het jaar heen worden creatieve dagen/dagdelen georganiseerd met bijvoorbeeld, schilderen, tekenen, kleien, papiermaché, storyboards, mandala's etc. Waarna ieder haar/zijn werk toelicht en de groep vragen stelt. Heel inzichtelijk in je eigen proces.

Zie voor meer info Algemeen en de Planning

19

DROOMKRING WANDELINGEN

Regelmatig zijn er wandelingen met soms een thema zoals kruiden herkennen en verzamelen. Of zonder thema. Soms stilte wandelingen waarin bewust wordt gelet op de voetafdruk die je achterlaat. Soms bezinningswandelingen waarin aan de hand van vragen met elkaar de diepte wordt ingegaan. Soms gewoon gezellig wandelen. Zie voor meer info Algemeen en de Planning

22

DROOMKRING SYSTEMISCH WERKEN

Vele opstellingen zijn gepasseerd waarin opstellers en representanten elkaar afwisselden. Het gaf veel inzicht in de familieprocessen. Zie voor meer info Algemeen en de Planning

24

DROOMKRING SAMENWONEN

Er bestaat een plan om samen met anderen een eco woon leef en werk gemeenschap te starten. In afstemming met wat zich aandient ontstaat die kans vanzelf. Eco betekent duurzaam en betaalbaar, kleine eco voetafddruk en dat houdt in geen aankoop van bestaande gebouw. Vaak te prijzig, niet geisoleerd, veel onderhoud, onnodige balast zoals asbest en veel beton. Wij zoeken grond niet in eigendom te nemen. De aarde behoort ons niet toe. Wij zoeken eco modulaire bouw met leem en stro en uitbreidbaar naargelang de leefomstandigheden, meergeneratiewonen etc.

02

DROOMKRING MEDITATIE


Meditatie is vanaf het begin een belangrijke activiteit geweest. Korte tijd hadden we de bescikking over een eigen ruimte. Maar dat kost permanent geld en de afhankelijkheid van verhuurders zorgde ervoor dat wij voor onaangename verrassingen kwamen te staan. Nu wordt de meditatie gedaan bij deelnemers thuis of vanuit hun privéaccomodatie. In het Brabantse Oosterhout elke week. Soms in Raaamsdonksveer en Made. De inhoud van de meditatie wordt bepaald door de deelnemers.. Er is altijd een gezellige sfeer van wederzijds respect. Zie verder algemeen of planning.

04

DROOMKRING VERDIEPING


In de verdieping gaan droomkringen een bepaald thema uitdiepen. Zo hebben we bijvoorbeeld de Chakraleer extensief behandeld. In principe kan dus alles aangepakt worden om uit te diepen. Als dat langdurige trajecten worden van jaren dan wordt het een zelfstandige droomkring. Zo is onze Vrije Energie droomkring ontstaan, Ook het vrijwilligers werk op Cortils in Belgie. Zie verder onder Algemeen en de planning

06

DROOMKRING LEZINGEN


 

Al vele jaren organiseren we lezingen over bijzonder onderwerpen. Over gezondheid en voeding, water en lucht, energie, nieuwe benaderingen, etc. Jaren hebben we samengewerkt met Gezond Verstands Avonden van Anneke Bleeker. Ook nu nog hebben we een cyclus Heel jezelf waarin we allerlei methoden aanreiken om jezelf gezond te maken als je ziek ben. 

09

DROOMKRING MANTRAZANG


Al vele jaren zingen we mantra's en dit zijn niet enkel pali of sanskriet mantra's, maar ook eigentijdse, christelijke of islam, joodse of taizé mantra's. Mantra's hebben een enorme helende kracht. Soms doen we dat ook met live muziek zoals gitaar of harp.

Zie voor meer info Algemeen en de Planning


12

DROOMKRING SATSANG

Samen komen in waarheid betekent niet dat een persoon op een troon jou eens even zal vertellen hoe je leven in elkaar steekt en hoe de oplossing eruit ziet. Wij menen dat de kring voldoende guru (wijsheid) bezit om iemands levensvraag een duiding en wending te suggereren. Wat de mens met die suggestie doet is haar/zijn vrijheid.Voor meer info zie Algemeen en de Planning

15

DROOMKRING VROUWENKRING


Vrouwen bespreken hierin hun diepste zieleroerselen en ook de wat luchtigere allerdaagsheden. Gezellige en inzichtgevende bijeenkomsten die niet door een leiding wordt bepaald maar door de gelijkwaardige kring zelf.

Zie voor meer info Algemeen en de Planning

17

DROOMKRING CONCERT/ KUNST

We organiseren nieuwe kunstvormen en ook con-certen. Ook klankconcerten met klankschalen of boventoonzingen. Zie voor meer info Algemeen en de Planning

20

DROOMKRING FILM

Vele jaren lang hebben we al Films bekeken in een soort bioscoop setting. Dat willen we blijven doen. Vrijwel altijd met een spirituele insteek. De discussie na afloop is nog het meest waardevol.

Altijd gezellig en meestal stampvolle bak.

Zie voor meer info Algemeen en de Planning

23

DROOMKRING SJAMANISME

In deze droomkring gaan we vaak zittend om een medicijnwiel heen zingen en drummen.

Het liefst in de open natuur met de koeien die eveneens in een kring om ons heen staan.

Zie voor meer info Algemeen en de Planning

03

DROOMKRING JAARFEESTEN


Wij vinden het belangrijk om elke zes weken Alinea's de natuur te eren. De 8 Keltische jaarfeesten (Imbolc, Ostara, Beltane, Midzomer, Llugnasad, Mabon, Samhain, Yule)

zijn daarvoor uitgelezen gelegenheden. Stilstaan en dankbaarz zijn. Vuur en trommels, rituelen zijn daarbij belangrjke onderdelen. Sommigen houden we binnen en sommigen (vaak ook vanwege de grote groep buiten. Op landgoedjes in de open lucht. Hier hoort vaak ook potluck bij. Zie verder algemeen en de planning

05

DROOMKRING DRUMCIRKEL 


Er zijn allerlei sjamanistische en wicca tradities die graag trommelen.. Samen met de aanwezige elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether) genieten we in de natuur, zingen we en trommelen we. Muziek is in deze droomkring belangrijk. Zie verder Algemeen en de planning.. 

07

DROOMKRING KAMPEREN


Elk jaar kamperen we met een grote groep gedurende een kleine week op telkens weer een andere lokatie. We koken samen vegetarisch en we maken veel plezier. Aanvankelijk deden we dat rond Hemelvaart maar de laatste jaren in juni. Zie voor meer info Algemeen en de Planning

10

DROOMKRING “BEDEVAART”


 

Het is traditie om elk jaar in ieder geval naar den Bosch te gaan in de meimaand. Het bezoek aan de Vrouwe van Den Bosch ofwel Gaya. En natuurlijk genieten we van de sfeer en de terrasjes met een Bosse Bol. Maar ook andere plaatsen met bijzondere leyline structuren zijn doelwit. Zie voor meer info Algemeen en de Planning

13

DROOMKRING DANS


Dans is hier bedoeld met dansen vanuit de hele wereld. Dus Afrikaanse, Arabische, Zuid Amerikaanse etc. Onder leiding van een docent worden vele dansvormen gepresenteerd. Veelal in de Vrije School Aula. Zie voor meer info Algemeen en de Planning

16

DROOMKRING MANNENKRING

Mannen bespreken hierin hun diepste zieleroerselen en ook de wat luchtigere allerdaagsheden. Gezellige en inzichtgevende bijeenkomsten die niet door een leiding wordt bepaald maar door de gelijkwaardige kring zelf.

Zie voor meer info Algemeen en de Planning

18

DROOMKRING VRIJWILLIGERSWERK

Vele jarenlang hebben we voor een landgoed (Cortils) in Belgie met een spirituele grondslag vrijwilligersgroepen georganiseerd. Soms zelfs maandelijks en soms wel 25 mensen groot vanuit Nederland en Belgie. Zeer gezellig en ook doeltreffend in de hoeveelheid werk die is verzet.

Dat doen we nu niet meer, omdat de spirituele grondslag door de mand viel. Maar als iemand een goed idee heeft. Wie weet. Zie voor meer info Algemeen en de Planning

21

DROOMKRING ENERGIE

Mannen en vrouwen zijn in het verleden jaren bezig geweest met het bouwen van een electronisch model om vrije energie te vangen. Dat was een bijzondere uitdaging die deels gelukt is. Er werd energie gemeten maar we waren niet in staat om dit op te schalen naar huishoudelijk te gebruiken waarden. Helaas. Leerpunt was: vrije energie bestaat en heeft altijd bestaan

25

DROOMKRING

 THE GAME/LEVENSSPEL

Een bewustzijnsspel dat vooral visueel werkt en met een groep van max 8 wordt gespeeld. Het duurt een hele volle dag. Het geeft inzicht in je leven en de worsteling die je daarin ondervindt, Het is een spel dat vooral de kwaliteiten van de groep uitnut.

Een ander spel duurt enkele uren en werkt met kaartjes en tekst. Ook hierin kunnen vragen worden opgelost. Zie voor meer info Algemeen en de Planning

Geplande Evenementen

Titel van het evenement 1

 

Alinea's zijn de belangrijkste bouwstenen van webpagina's. Om ze te veranderen, dubbelklik hier of klik op Tekst bewerken. U kunt hier ook de stijl wijzigen. Natuurlijk zal het slepen van de tekst de alinea op de pagina verplaatsen.

Locatie

December 04, 9.00 - 14.00

Titel van het evenement 2


Alinea's zijn de belangrijkste bouwstenen van webpagina's. Om ze te veranderen, dubbelklik hier of klik op Tekst bewerken. U kunt hier ook de stijl wijzigen. Natuurlijk zal het slepen van de tekst de alinea op de pagina verplaatsen.

Locatie

December 06, 9.00 - 14.00

Testimonials

 

Iemand die iets aardigs zegt over wat u doet, is van onschatbare waarde. Klik hier om een citaat van een klant of fan toe te voegen.

Galerij


Vertel uw bezoekers over deze galerij en wat de afbeeldingen gemeen hebben.