Over ons

Welkom bij onze Stichting de Verbinding. Wij bestaan sinds 2010. Wij zijn onafhankelijk, niet verbonden aan welke stroming dan ook. Wij kijken met interesse naar de wereld en onze medemensen/ medeschepselen. En wij weten wat wij werkelijk zijn en streven ernaar dat in overeenstemming met ons gedrag als fysiek wezen op deze planeet te brengen. Als je met ons wilt oplopen, graag. Voel je welkom.


Wij prediken niet. Staan graag naast je in je eigen proces. Het Midden is in ons samenzijn altijd aanwezig en ook belangrijk. Omdat het weergeeft dat we gelijkwaardig zin in de kring. Als individu hebben een eigenheid maar in het midden zijn we een EENHEID. Daarom leggen we onze meningen graag in het midden. Want ieder heeft recht op een eigen mening. Samen vormen wij een waarheid. Ieder nodigen we uit om zich te uiten en ruimte in te nemen. Maar niet verder dan het midden. Het is aan ieder ander om hetgeen geuit wordt en in het midden ligt op te pakken uit te pakken en zich aan te trekken. Dat leidt meestal tot een reactie en discussie. Dat vinden we interessant. Je hoeft je echter niet te storen, het is slechts een mening.

Onze geschiedenis

2010

Het Stichtings Bestuur van de Verbinding bestaat uit:


Marie Louise Dietzel

Emmeline Vriend

Pieter de Meijer 

email: pietersoeverein@gmail.com


2011

2018

2022

IN 2010 kwamen twee mensen bijeen met ongeveer hetzelfde idee. Ze werden samengebracht door Ton Velu. Streven was: een ontmoetingspunt/gezondheidscentrum voor alternatieve therapeuten (Petra Busio) en een ontmoetingscentrum voor iedereen om bewustwording eenvoudig en betaalbaar te realiseren (Pieter de Meijer).Beiden waren therapeut. Al spoedig werd een stichting De Vuurtoren (die Pieter nog slapende had ingezet voor de nieuwe Stichting de Verbinding gevestigd te Raamsdonksveer(NB).

In 2011 vonden we zo'n ontmoetings centrum aan de Sperwerstraaat te Oosterhout in de vorm van een antikraak beheerscontructie. Hier kwamen werkruimten voor therapeuten en een centrale ruimte voor samenkom.sten en een sjamanistische baarmoederruimte. Gedurende een jaar was dit heel succesvol. Echter door politiek gekonkel werd de huur overeenkomst verbroken zogenaamd omdat het afgebroken zou worden. Twaalf jaar nadien staat het pand echter nog leeg weg te rotten. We hadden plots geen therapeuten ruimte meer en ondanks een zoektocht vonden we die niet meer. Heel teleurstellend. De verhouding binnen het bestuur verslechterde toen enkelen een ballotage voor deelnemers wilde invoeren. Ben jij wel spiritueel genoeg? In de bestuursclash die volgde ging Pieter en Emmeline alleen verder. Niet langer was een gezondheidscentrum een van de belangrijkste doelen, maar bleef wel het begeleiden van mensen in bewustwording. Op wisselende lokaties werden activiteiten ontwikkeld. Ook en steeds verder in de regio. Meer en meer kwamen er meer deelgenoten, ook uit andere provincies zoals Z-Holland, Utrecht en Gelderland.

Al in 2010 gingen we groepsgewijs naar Noord Frankrijk bij Sedan (samen op reis) Later werd dat in 2011 Cortils in Mortier Belgie waar we jarenlang talrijke keren vrijwilligersweken voor organiseerden met soms groepen uit Nederland en Belgie van 20-25 mensen. supergezellig. 

In 2016 hadden we in Brabant ca 75 deelnemers die langzamerhand ook in staat waren om geheel zelfstandig de activiteiten te organiseren. Emmeline verhuisde naar Zuid Limburg in 2018 en Pieter ging haar helpen met de opstart van de Verbinding in Limburg.


IN 2020 kon het 10 jarig bestaan van de Verbinding helaas niet doorgaan, maar werd in 2021 alsnog groots gevierd.

Inmiddels kent z-Limburg een groot aantal activiteiten met ook een aantal betrokken "deelnemers" 


Bedrijfsstatistieken

300

Blije leden

30

Locaties

100

Services

Onze medewerkersBeschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

Adam Kohn

Instructeur

Annie Monaco

Klantenservice

Anne Smith

Instructeur

Victor Miller

Klantenservice

Philip Henderson

Instructeur

Laura Mattis

Klantenservice

Lise Mason

Instructeur

Nana Scott

Klantenservice